אורוגואי

עדן נואכס.

אורוגואי
מייל: edennoachas@gmail.com
טלפון: +598 95 429 252
המעוז באורוגאוי הוא מעוז מאוד פעיל וחשוב לתנוע. מדובר במדינה האקטיבית ביותר בעולם מבחינת תנועתית וגם מדובר על התנוע השלישית ביותר מבחינת גודל במדינה. במעוז פועלים כ130 אנשים כל שבוע.