מגזין 213

יוסק׳ה נחמיאס מהאצ״ל, בן 93 ,יליד תל-אביב, יצא לגימלאות בתום 30
שנות הדרכה ב״בית גידי״ וזכה לאירוע הוקרה שערך לו משרד הביטחון בבית
הגדודים באביחיל. הוא הבטיח להוסיף ולהנחיל את מורשת האירגון. יעל בן-דב
מלח״י, בת 91 ,ילידת ירושלים, ממשיכה בכל העוצמה להנחיל את מורשת
הלחימה לחרות ישראל וכמדי שנה באה לאזכרה למפקדה, אברהם שטרן יאיר
ז“ל, במקום מנוחתו בנחלת יצחק. )צילומים: יואב עפרי(

200.00