מגזין 211

עוד מחזור של קורס קצינים של צה"ל הסתיים בבסיס רמון, בדיוק מאה שנה לאחר מסע
הגדודים העבריים בארץ בנימין בדרך לכיבוש מעברות הירדן. אנדרטת ברזל, לזכר הלוחמים
העבריים הראשונים מאז ימי בר-כוכבא, נחנכה בצומת שילה על כביש 60 בלב השומרון

200.00