מגזין 210

היו זמנים: הכירו את פרץ, עם פאות ותת-מקלע "ברן" ביד – הוא וצעירים חרדים
רבים, נטלו חלק במלחמת העצמאות. ציור )פחם וצבע מים( מתוך האלבום
החדש: "לודביג בלום: תש"ח", באדיבות: אוסף קרן לוין לאמנות ישראלית

200.00