ניירות עמדה

שם הניירכותבתמציתקישור להורדה
ירידת מחירי מוצרי החלבצלי זיטמןהגיע הזמן להורדת מחיריםהורדה