26-01-2020 22:49

מטרות ועקרונות

העקרונות ההיסטוריים של תנועת בית"ר נוסחו בשנות ה-20 וה-30 ע"י ראש התנועה הרוויזיוניסטית, זאב ז'בוטינסקי. ניתן לתמצת את עקרונות התנועה בשבעת סעיפי "הנדר הבית"רי":
ציון: רק ארץ-ישראל יש בכוחה לפתור את בעיית עם ישראל ולהקל מצוקתו בפזורה.

חד-נס: העיקרון היסודי המבדיל את בית"ר מתנועות אחרות הוא "החד-נס" (מוניזם, דגל אחד). הדגל היחידי, הצו העליון והשליט היחידי של התנועה, הוא אידיאל הקמת מדינת היהודים. ז'בוטינסקי סבר כי "שני אידיאלים הם אבסורד, ממש כשני אלוהים, כשני מזבחות וכשני בתי קודש… אם הציונות היא אידיאל אין עוד שאיפה עצמאית ושוות זכויות אחרת יכולה לדור בכפיפתה".

שפה עברית: תנועת בית"ר רואה בשפה העברית את שפתה הלאומית, היחידה והנצחית של העם בישראל. יהודי שאינו יודע עברית — אינו יהודי שלם.

הדר: מילה הטומנת בחובה יופי חיצוני, גאווה, דרך ארץ, נאמנות ועוד ערכים נעלים רבים, היא התגלמות האנושיות. על "ההדר הבית"רי" להיות שאיפתו של כל אחד ואחד, כל צעד וכל פעולה שעושה הבית"רי צריכים להיות בבחינת הדר.
גיוס: על הבית"רי להיות מוכן לכל שירות למען העם. מושג זה לקח ז'בוטינסקי ממופת דמותו של טרומפלדור.

מגן: אחד העקרונות האידיאולוגים של בית"ר הוא כוננות צבאית. בית"ר תובעת מכל חבריה להשתלם השתלמות צבאית ולדעת להשתמש בכלי נשק בכדי להיות מוכנים בכל שעה להיענות באופן אישי לקריאה להגנה.

ציות: משמעת מרצון. בנכונות לציית יש משום תרומת כוח למאמץ העם ושמירה על יציבותו ואחדותו הלאומית.

לקריאה נוספת: בית"ר באתר מכון ז'בוטינסקי , הספר "רעיון בית"ר" באתר מכון ז'בוטינסקי

מעוזים

פדיון תעודת חבר בית"ר

 הנני מאשר/ת קבלת דיוור לתיבת המייל שלי

עיצוב וקונספט:  

פיתוח ובנייה:  

WebDepot