23-01-2020 12:41

אודות

ההנהגה העולמית של בית"ר היא המוסד התנועתי העליון של בית"ר. תפקידה להוביל את החזון, המטרות והיעדים של התנועה ולקשר בין ההנהגות הארציות בתפוצות ובישראל.
מכח תפקידה ההיסטורי, ההנהגה העולמית פועלת להנחלת משנתו של זאב ז'בוטינסקי בעידוד עליה, הגברת הזהות היהודית, חיזוק רעיון ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, ובהקמת חברת מופת על יסודות החירות, הדמוקרטיה והליברליזם. בית"ר הינה תנועה לאומית-חברתית אשר פועלת לביצור הרוב היהודי בישראל, לחיזוק מורשתו ההיסטורית תוך יצירת חברה יצרנית הדואגת גם לעני ולחלש ברוח משנת ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי.

רקע היסטורי
בנובמבר שנת 1923, הגיע המנהיג הציוני זאב ז'בוטינסקי לעיר ריגה בירת לטביה, לצורך קידום רעיונות ציוניים מהפכניים. בעקבות הרצאותיו התכנסו צעירים רבים שביקשו לחולל שינוי משמעותיו בעם היהודי לאור משנתו של ז'בוטינסקי. ביום י"ט בטבת תרפ"ד

(27/12/1923) אזרו הצעירים אומץ והקימו את 'הסתדרות טרומפלדור' שלימים נקבע שמה כ-'ברית יוסף תרומפלדור' היא תנועת בית"ר.

בפאריז 1926, הוקמה ההנהגה העולמית של בית"ר, ונוסדה אחריותה כגוף התנועתי העליון.

מטרות בית"ר העולמית

ההנהגה העולמית אמונה על החינוך היהודי והציוני במעוזי התנועה בעולם ופועלת להבאת צעירים יהודים לישראל באמצעות תכניות עליה, המשלבות את עקרונות בית"ר עם לימוד השפה העברית ומורשת הציונות.

עקרונות התנועה נקבעו ע"י ז'בוטינסקי בשמונת סעיפי הנדר הבית"רי:

א. אני מקדיש את חיי לתחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים על שתי גדות הירדן

ב. לתועלת הבניין הממלכתי אשעבד את תועלתי אני, את תועלת ביתי, את תועלת מעמדי.

קדמה וימה.

ג. השפה העברית תהא שפתי ושפת בני אם בארץ ואם בגולה.

ד. אכין זרועי להגנת עמי ולכיבוש מולדתי.

ה. שאוף אשאף להדר בכל הרהורי, בכל ניבי שפתי, בכל מעשי כי בן מלכים אנוכי.

ו. לקראת הגיוס הבית"רי אם ללגיון ואם לעמל, אם לעליה ציונה ואם לשירות בגולה, אם

מקרוב ואם ממרחקים – אבוא.

ז. זכור את אשר עשה לך עמלק

ח. אשמע לחוקי בית"ר ולצו מפקדיה כשמוע בן אדם לקול מצפונו כי חוקת בית"ר היא הד

למשאת נפשי ומפקדיה הם שליחי.

ההנהגה העולמית כיום

ההנהגה העולמית מונה אלפי חניכים בעולם ובישראל אשר מתחנכים לאור תפיסת עולמה

הציונית, הלאומית והחברתית של בית"ר.

ההנהגה העולמית פעילה בארצות אוסטרליה, דרום אפריקה, צרפת, בלגיה, רוסיה,

אוקראינה, ארצות הברית, ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.

ההנהגה מפעילה תכניות להכשרת מנהיגות צעירה של בית"רים מהעולם, תכניות עליה

מצרפת ומאוקראינה, רוסיה ומולדובה,

ההנהגה העולמית מקיימת כנסים ימי עיון, סיורים וסמינרים לקהל רב בישראל ובתפוצות

לצורך חיזוק התודעה היהודית והציונית.

מעוזים

פדיון תעודת חבר בית"ר

 הנני מאשר/ת קבלת דיוור לתיבת המייל שלי

עיצוב וקונספט:  

פיתוח ובנייה:  

WebDepot